Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen

UU-logo2011_RGB©

De Universiteit Utrecht neemt voor de vijfde maal deel aan het DRONGO talenfestival. Sinds de 4e editie in 2015 ook als Founding Partner van DRONGO. Het DRONGO talenfestival biedt een unieke gelegenheid voor de Universiteit Utrecht om haar brede aanbod aan onderwijs en onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen en haar maatschappelijke belang te presenteren.

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht richt zich op vier kennisdomeinen: Filosofie en ReligiewetenschapGeschiedenis en KunstgeschiedenisMedia- en Cultuurwetenschappen en Talen, Literatuur en Communicatie. Deze vormen de vier departementen van de faculteit, gehuisvest in monumentale panden in de historische binnenstad van Utrecht. Voor het Drongo Festival geeft de faculteit een kijkje in de keuken van het departement Talen, literatuur en communicatie (TLC). Hier houden we ons zich bezig met Europese talen en culturen. Daarbij besteden we met name aandacht aan taal en taalgebruik, en aan de manier waarop mensen in taal communiceren. Daarnaast richten we ons op letterkunde van de Middeleeuwen, de vroegmoderne en moderne periode. De bacheloropleiding Keltische talen en cultuur is uniek in Nederland, evenals de masterprogramma’s Vertalen, Interculturele communicatie en Renaissance studies.

Op het DRONGO talenfestival presenteert de faculteit Geesteswetenschappen haar onderzoek op het gebied van taal en meertaligheid, Daarnaast zijn er ook bijdragen vanuit de moderne en historische letterkunde en vertaalkunde. Veel van deze bijdragen zijn erop gericht het publiek zelf actief op een aantrekkelijke manier te laten kennismaken met taal gerelateerd onderzoek. Zo kunnen bezoekers diverse testjes doen, aan onderzoekjes meewerken, of iets leren. Wij laten daarmee graag zien hoe vanuit de wetenschap inzicht kan worden verkregen in taal gerelateerde maatschappelijke en onderwijskundige problemen en hoe met dat inzicht problemen in de praktijk kunnen worden aangepakt. Dat begint al vroeg: tijdens DRONGO worden ook studenten aan het woord gelaten over wat hen fascineert in hun studie. Op het gebied van onderwijs kunnen studenten binnen het departement terecht bij 12 bachelors, 20 minors en 20 masters. Op het DRONGO talenfestival kunnen studenten, medewerkers en brochures je hier veel meer over vertellen. Ook zullen medewerkers en docenten middels presentaties, posters en pitches voorbeelden geven uit de dagelijks onderwijspraktijk.

Voor een korte indruk van bijdragen op het Drongo Festival 2016, bekijk hier een korte videopresentatie:

www.uu.nl/gw

Deel het:Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Er zijn geen recente Facebook berichten om te tonen.