Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Radboud Universiteit

 

a4-pms-nl Aan de Radboud Universiteit doen we onderzoek en geven we onderwijs op alle wetenschapsterreinen. Op een groene, moderne campus met state-of-the-art voorzieningen. Onze universiteit kent een open en persoonlijke sfeer. Dat stimuleert kennisdeling tussen collega’s, voorbij de grenzen van vakgebieden. Het prikkelt om verder te kijken, meer te zien. Zo zijn we succesvol, van internationale betekenis en dragen we bij aan nieuwe perspectieven. Binnen de wetenschap en binnen de samenleving.

Het onderzoek van de Radboud Universiteit naar taal en communicatie houdt zich bezig met hoe mensen taal leren, verwerken en gebruiken, en met taalontwikkeling. Binnen het Centre for Language Studies zijn spraak- en taaltechnologie, gebarentaal, taalverwerving en beïnvloeding belangrijke onderzoeksterreinen. Onderzoekers binnen het Donders Instituut houden zich bezig met hoe taal in de hersenen verwerkt wordt. Brein en taal, maar ook genen en taal, worden ook bestudeerd bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek, waarmee de Radboud Universiteit nauw samenwerkt.

Deel het:Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn