Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Provincie Fryslân

Net als de gemeente waarin u woont, heeft de provincie een bestuur. Bij veel mensen is het werk van de provincie wat minder bekend dan van gemeenten en Rijk.

Simpel gezegd: de provincie neemt beslissingen over zaken waar het Rijk ‘te groot’ voor is en waar de gemeente ‘te klein’ voor is. Dat is het duidelijkst te zien in de ruimtelijke ordening. De provincie neemt beslissingen over waar bedrijventerreinen komen en over het beschermen van de natuur. Maar ook waar mee woningen moeten komen. Allemaal besluiten op grotere schaal dan die van een gemeente.

Om maatschappelijke problemen aan te pakken, neemt de provincie vaak de rol van coördinator of regisseur. We werken nauw samen met Rijk, gemeenten, waterschappen en andere instellingen. Verder controleert de provincie onder meer de financiële huishouding van de Friese gemeenten, houden we toezicht op de waterschappen en de naleving van milieuvergunningen.

Belangrijke taken van de provincie zijn versterking van de ruimtelijk-economische infrastructuur, de kennis-infrastructuur en de sociaal-culturele infrastructuur in Fryslân.

Voor meer informatie: www.fryslan.frl

Het ‘Hûs fol ferhalen’ – ‘House of stories ‘ biedt de bezoekers de gelegenheid het mooist woord in de taal van eigen voorkeur te delen met anderen: geschreven, getekend, uitgebeeld. Verder kunnen zij één van de Friese gedichten uit de presentatie ‘Fryske literatuur over grens‘ vertalen en presenteren.

Logo_fryslan 215kb 

Deel het:Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden