Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Language no problem


British Council

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
De British Council is de Britse internationale organisatie, actief in 110 landen, die educatieve mogelijkheden en culturele relaties bevordert tussen mensen uit het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld.
Lees verder>>


Chinese Films – Confucius Instituut

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Films, Language no problem
Domein:
Drie Chinese films aangeboden door het Confucius Instituut.
Lees verder>>


Chinese School Nederland

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
The first non-traditional Chinese language school run by a Dutch-Chinese team
Lees verder>>


Confucius Instituut

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Het Confucius Instituut is een wereldwijde door de Chinese overheid gefinancierde non-profit-organisatie, die als doel heeft kennis over de Chinese taal en cultuur te verspreiden en de culturele banden tussen China en andere landen te versterken.
Lees verder>>


De Actiegroep Duits

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Actiegroep Duits maakt zich sterk voor Duitse taal.
Lees verder>>


DRONGO Photoshoot

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:30
Programma: Language no problem
Domein:
Ook dit jaar kan je weer op de foto om te laten zien welke talen jij spreekt!
Lees verder>>


EarlyBird

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
EarlyBird is het programma voor ‘meer, beter en vroeger Engels’ voor kinderen en leerlingen van 2 tot 12+ en van acht tot zes uur.
Lees verder>>


ELENA. Early Learning of Neighbouring Languages

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Elena is kant-en-klaar online lesmateriaal voor leerlingen tussen 4 en 8 jaar. Het biedt een speelse introductie in de buurtalen Duits, Frans of Nederlands aan de hand van alledaagse onderwerpen.
Lees verder>>


Esperanto Nederland

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
In de informatiekraam van Esperanto-Nederland kun je informatie krijgen over de internationale taal Esperanto.
Lees verder>>


Europe Direct Amsterdam

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Europe Direct Amsterdam maakt deel uit van het Europe Direct informatienetwerk. Europe Direct Amsterdam is aanwezig met informatie over de Europese Unie.
Lees verder>>


Europees Parlement Informatiebureau in Nederland

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Het Europees Parlement (EP) krijgt een steeds belangrijkere rol in...
Lees verder>>


Europees Platform

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Het ‘Europees Platform - internationaliseren in onderwijs’ inspireert door te laten zien wat de meerwaarde van internationalisering is.
Lees verder>>


Europese Commissie – Tolkencabine

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Heb jij talen(t) om conferentietolk te worden? Kom het uitproberen in de stand van de Europese Commissie.
Lees verder>>


Gemeente Amsterdam Educatie & Inburgering

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
De afdeling Educatie & Inburgering van de Gemeente Amsterdam is...
Lees verder>>


Gemeente Amsterdam en Taal

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Info over de website Taaltips met praktische taaltips voor ouders en leerkrachten over het leren van taal in een tweetalig gezin.
Lees verder>>


Handige Taal – Radboud Universiteit Nijmegen

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Veel mensen gebruiken een gebarentaal, bijvoorbeeld wanneer zij geen gebruik kunnen, willen of mogen maken van gesproken taal. Veel van deze mensen zijn meertalig in zowel gesproken taal als gebarentaal (“bimodaal meertalig”).
Lees verder>>


Instituto Cervantes

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Portaal Trainingen biedt trainingen en cursussen in Amsterdam.
Lees verder>>


Koninklijke Kentalis

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Kentalis is een landelijke organisatie, gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind zijn, ernstige spraaktaalproblemen hebben of autisme met stoornissen in spraak en taal.
Lees verder>>


Lab: Kun je iets in zichzelf plaatsen?

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Labs, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
"Een krokodil op een kleedje op een rots op het strand..." Recursie is de herhaling van een zinsstructuur binnen die structuur zelf. Recursie stelt mensen in staat oneindig lange zinnen te maken met een eindig stel grammaticale regels. Niet alle kinderen beheersen dit mechanisme. We gebruiken scenario’s die kinderen helpen dergelijke zinnen uit te voeren en dit specifieke taalvermogen eigen te maken.
Lees verder>>


Lab: Nederlands als Tweede Taal en Verschillende Taalachtergronden

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Labs, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
How do differences in language background account for how one scores on the State Exam "Dutch as a Second Language"? And how can those differences be measured? Take (part of) the exam yourself and find out how variations in pronunciation, grammar and vocabulary are studied and interpreted.
Lees verder>>


meertalig.nl

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Meertalig.nl is een (inter)actief centrum dat heldere en betrouwbare informatie biedt over meertalig opgroeien.
Lees verder>>


Meertens Instituut & Taalcanon

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.
Lees verder>>


Molinos de Viento

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Bij Spaans cultureel centrum Molinos de Viento zijn wij al sinds 1980 gespecialiseerd in het geven van Spaanse les aan iedereen die deze wereldtaal wil leren.
Lees verder>>


Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Het NGTV (Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers) is de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland.
Lees verder>>


New2nl

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
New2nl is a network run by Annebet van Mameren, bringing together experts in schooling, housing, and taxes, to provide services for international families in the Netherlands.
Lees verder>>


Nik-nak

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Welke talen je ook spreekt, meertaligheid is troef. Daarom zetten de boekjes van nik-nak® een andere taal naast het Nederlands.
Lees verder>>


NSDSK

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
De NSDSK is een zorgaanbieder voor iedereen met een gehoor-, spraak- of taalbeperking.
Lees verder>>


Oefenweb biedt taalonderwijs met Taalzee en WordsandBirds

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Oefenweb biedt innovatief en adaptief taalonderwijs met Taalzee en WordsandBirds.
Lees verder>>


Onze Taal

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Het Genootschap Onze Taal is een vereniging van en voor taalliefhebbers.
Lees verder>>


Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Lezen, luisteren, werken, ontmoeten, internetten, zoeken, studeren, kijken en meer. Het kan bij de OBA.
Lees verder>>


Portaal Trainingen

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Portaal Trainingen biedt trainingen en cursussen in Amsterdam.
Lees verder>>


Postgraduaat Conferentietolk (KU Leuven)

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Als conferentietolk kun je niet alleen aan de slag in de Europese Commissie en het Europees Parlement, je kunt ook als zelfstandige tolken voor multinationals, vakbonden, internationale federaties, enz.
Lees verder>>


Prisma

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Wij van Prisma zien graag dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot betrouwbare, actuele en heldere taaluitgaven. Ook geven wij taaltrainingen waarmee je niet alleen grondig en efficiënt de taal leert, ze zijn ook boeiend, afwisselend en leuk om te doen.
Lees verder>>


Provincie Fryslân

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
De provincie Fryslân is al 500 jaar een natuurlijk laboratorium voor meertaligheid
Lees verder>>


Stichting Lezen

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en de Friese taal in de ruimste zin van het woord.
Lees verder>>


Taalunie – Meer waarde voor en door het Nederlands

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Taalunie – Meer waarde voor en door het Nederlands
Lees verder>>


TopTaal

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
TopTaal is een opleidingsinstituut voor de Nederlandse taal, met een breed pakket aan taalcursussen, -trainingen en opleidingen: privé of in groepsverband, voor laag- tot hoogopgeleiden.
Lees verder>>


TVcN

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland
Lees verder>>


Van Dale Uitgevers

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Van Dale Uitgevers: ook voor meertaligheid
Lees verder>>


Workshop: Chinese kalligrafie

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Language no problem, Workshops
Domein:
Doorlopende workshops Chinese kalligrafie voor volwassenen
Lees verder>>


Yunus Emre Instituut

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Informatiemarkt, Language no problem
Domein:
Het Yunus Emre Instituut is de Turkse internationale non-profit organisatie die zich inzet voor het uitdragen van de Turkse taal, literatuur, kunst en andere cultuuruitingen en het versterken van de culturele relaties tussen Turkije en de gastlanden.
Lees verder>>


Tweetalig Voorlezen

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 10:30 - 11:00
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
Diglot Bilingual Books and Learning resources team up with Amsterdam Mamas to bring DRONGO this fantastic bilingual story time, featuring Dutch, English, French and other languages.
Lees verder>>


Kinder-Kung Fu

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 11:00 - 11:30
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
Een presentatie van een Chinees Kung Fu door een kindergezelschap
Lees verder>>


Van Dale Gouden Talenknobbel 2014

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 11:00 - 12:00
Programma: Cultuurpodium, Language no problem
Domein:
Van Dale Uitgevers en DRONGO Festival organiseerden dit voorjaar een schrijfwedstrijd met als motto: wat betekent meertaligheid voor jou? Kom luisteren en kijken naar de drie beste inzenders van de schrijfwedstrijd die op het podium strijden om de Van Dale Gouden Talenknobbel 2014 met MC Akwasi.
Lees verder>>


Verhalensafari

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 11:00 - 12:00
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
We gaan op safari in ons eigen hoofd, op zoek naar mooie verhalen
Lees verder>>


Voorleesestafette Rupsje Nooitgenoeg – opening Job Cohen

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 11:00 - 12:00
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
Kom luisteren en doe mee met meertalig voorlezen. We lezen voor uit Rupsje Nooitgenoeg
Lees verder>>


Wil je spelen? Kinderen ontdekken de hele wereld!

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 12:00 - 12:30
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
Kom bij One Globe Kids en ontdek de wereld vriend voor vriend. We leren tellen en eenvoudige zinnen te zeggen in meer dan 5 talen en kiezen één nieuwe vriend om virtueel te bezoeken via de One Globe Kids app.
Lees verder>>


Antonella Sorace. Investing in multilingualism: benefits and challenges

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 12:30 - 13:30
Programma: Language no problem, Theater van 't Woord
Domein:
Lezing door Professor Antonella Sorace (Universiteit van Edinburgh) ,lancering van de Nederlandse tak van Bilingualism Matters officieel gelanceerd en een nagesprek.
Lees verder>>


Workshop: Drama Rocks

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 12:30 - 13:00
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
Wil je een filmster te worden? Ben je geboren voor de spotlights? Ben je een echte drama queen? Dan is deze workshop wat voor jou! We doen acteer workshops waar je Engels leert zonder boeken! En als je al Engels spreekt is het ook leuk om mee te doen!
Lees verder>>


Kirby van der Merwe in gesprek met Adriaan van Dis

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 13:00 - 14:00
Programma: Cultuurpodium, Language no problem
Domein:
Hoe wit is het Afrikaans? Hoeveel overlevingskansen heeft de vroegere ‘taal van de onderdrukker?’ En wat vinden Afrikaans-sprekenden ervan dat Nederlandse populistische politici weglopen met hun taal? Hierover, en over de schoonheid van het Afrikaans spreekt Adriaan van Dis met Kirby van der Merwe.
Lees verder>>


Met Abdelkader Benali op zoek naar het favoriete woord

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 13:00 - 14:00
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
We komen allemaal ergens vandaan en we nemen allemaal onze taal mee. Hoe klinken die woorden? Wat is je favoriete woord en waarom? Abdelkader Benali gaat met de kinderen op zoek naar hun favoriete woord.
Lees verder>>


Workshop: Drama Rocks

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 13:00 - 13:30
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
Wil je een filmster te worden? Ben je geboren voor de spotlights? Ben je een echte drama queen? Dan is deze workshop wat voor jou! We doen acteer workshops waar je Engels leert zonder boeken! En als je al Engels spreekt is het ook leuk om mee te doen!
Lees verder>>


Napraten met Antonella Sorace in La Place

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 13:30 - 14:00
Programma: Language no problem
Domein:
Na de lezing van Antonella Sorace in Theater 't Woord...
Lees verder>>


Workshop: Kom Chinees met ons schrijven

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 13:30 - 14:00
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
Workshop Chinese Kalligrafie voor kinderen.
Lees verder>>


Taalspoedcursussen voor kinderen

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 14:00 - 14:30
Programma: Kinderprogramma, Language no problem, Spoedcursussen
Domein:
Kom langs, probeer een spoedcursus en leer handige zinnetjes in een nieuwe taal!
Lees verder>>


Voorlezen is een feestje… en JIJ bent uitgenodigd!

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 14:30 - 15:30
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
Hoe lees je eigenlijk voor aan je kind als je zelf niet zo goed (Nederlands) leest? En in een meertalig gezin? Dat zie je in deze interactieve voorstelling met handpop Sami.
Lees verder>>


Open Podium OBA

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 15:00 - 16:30
Programma: Cultuurpodium, Language no problem, Tolkenroute
Domein:
Speciaal voor het DRONGO Festival wordt in het Frans, Engels, Fries, Perzisch, Papiamento, Turks en Duits voorgedragen. Wilt u zelf iets voorlezen? Opgeven kan via openpodium@oba.nl.
Lees verder>>


Voorleesestafette Rupsje Nooitgenoeg – opening Abdelkader Benali

Datum: 27/09/2014 | Tijd: 15:30 - 16:30
Programma: Kinderprogramma, Language no problem
Domein:
Kom luisteren en doe mee met meertalig voorlezen. We lezen voor uit Rupsje Nooitgenoeg
Lees verder>>


Lab: Hoe werkt een tolkgesprek via videoconferencing?

Datum: 27/10/2014 | Tijd: 10:00 - 16:00
Programma: Labs, Language no problem
Domein:
Heb je altijd al eens willen weten hoe een tolkgesprek via videoconferencing werkt?
Lees verder>>

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden