Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Labs 2015


Interpreter’s booth (European Union)

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Information Market, Labs
Domein:
Try the interpreter's booth of the European Union yourself!
Lees verder>>


Lab: Bionic hearing simulator

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Language Research Night
Domein:
Hoe klinkt het om iemand te horen praten door een cochleair implantaat?
Lees verder>>


Lab: Bionic hearing simulator

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Labs, Language Research Night, Language Research Night
Domein:
What does it sound like to hear speech through a cochlear implant?
Lees verder>>


Lab: Do you live up to your Dutch linguistic tasks?

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Labs, Taalunieroute, Taalunieroute
Domein:
Or, as the Test your knowledge of Dutch expressions.
Lees verder>>


Lab: Express course Frisian + language test (Afûk)

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Labs
Domein:
On behalf of the famous Frisian weather forecaster Piet Paulusma, every Dutchmen speaks at least two words Frisian: ‘Oant moarn!’. Do you want to learn some other Frisian phrases and do you want to know more about this beautiful language? Please be welcome to our ‘express course Frisian’!
Lees verder>>


Lab: Fryske Google Translate Wike

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs
Domein:
Er wordt in de week van 21 tot 26 september aandacht gevraagd voor het belang van Google Translate voor het Fries. Er worden de gehele week tal van activiteiten georganiseerd om vertalingen tot stand te brengen. Ook op het Drongo festival worden er vertaalsessies georganiseerd.
Lees verder>>


Lab: Halve woorden

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Engelstalig programma, Labs
Domein:
Over hoe spontane spraak nu eigenlijk klinkt.
Lees verder>>


Lab: Hear, see and speak: variation in the pronunciation of Dutch dialects

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Labs, Taalunieroute, Taalunieroute
Domein:
Hear, see and speak: variation in the pronunciation of Dutch dialects.
Lees verder>>


Lab: Hoe goed kom jij uit de verf?

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Taalunieroute
Domein:
Test je kennis van Nederlandse uitdrukkingen.
Lees verder>>


Lab: Hoe wijs is jouw neus?

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Language Research Night
Domein:
Laat zien hoe goed je geuren kunt beschrijven!
Lees verder>>


LAB: Language Apps

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Language Research Night
Domein:
Interactive hands-on sessions
Lees verder>>


Lab: Language vitality (Alex Riemersma)

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Labs
Domein:
Frisian is a strong cultural language which is mainly used verbally. Not many people have the ability to write the Frisian language on a high level. More than half of the inhabitants of Fryslân have Frisian as their mother-tongue.
Lees verder>>


Lab: Make up a gesture

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Labs
Domein:
The Dutch Sign Language has a lot of gestures. But are they all equally logical, or do some make no sense? We invite you to come to the Sign lab and make up new gestures.
Lees verder>>


Lab: MySchoolsNetwork (MySN)

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs
Domein:
MySN is een veilig sociaal media platform dat leerlingen tussen 9 – 14 jaar over de hele wereld gebruiken om met elkaar te werken aan taaltaken om van elkaar én met elkaar te leren.
Lees verder>>


Lab: Only half of a word

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: English programme, Labs, Labs
Domein:
About the difference between the language you will learn to speak in school and the 'real' spoken language
Lees verder>>


Lab: Snelcursus Fries

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs
Domein:
Dankzij weerman Piet Paulusma spreekt heel Nederland minstens twee woorden Fries: ‘Oant moarn!’. Wilt u er nog een paar zinnen Fries bij leren en zou u graag wat meer willen weten van deze prachtige taal?
Lees verder>>


Lab: Spraak zien! Zo ziet spraak er uit

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Language Research Night, Taalunieroute
Domein:
Doe mee aan een quiz en leer meer over het spraaksignaal en waarom luisteren in een vreemde taal zo moeilijk kan zijn.
Lees verder>>


Lab: Spraaktraining met een (serious) game

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Language Research Night
Domein:
Al pratend de weg vinden, en daarbij feedback krijgen op je spraak.
Lees verder>>


Lab: Taalvitaliteit van het Fries

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs
Domein:
Meer dan de helft van de inwoners van Fryslân spreekt Fries als moedertaal. De niet-moedertaalsprekers leren Fries wel verstaan (94%), spreken (74%) en lezen (65%). Alle Friestalige Friezen kunnen ook Nederlands spreken en meestal ook andere talen.
Lees verder>>


Lab: The Language Archive

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs
Domein:
The Language Archive, gevestigd bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, archiveert, preserveert en biedt toegang tot opnamen van meer dan 200 verschillende talen van over de hele wereld.
Lees verder>>


Lab: Translate sessions Google Translate with introduction of Anne Dijkstra

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Labs
Domein:
Already 90 languages are available in Google Translate. Some of them are really large language as for example English and Spanish, but also minority languages like Basque, Welsh and Catalan are represented. To make Frisian available in Google Translate as well, thousands of small English example sentences and words needs to be translated into Frisian.
Lees verder>>


Lab: Verzin een gebaar!

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs
Domein:
Kom naar het Gebarenlab, verzin zelf nieuwe gebaren en kijk of die gelijk zijn aan de Nederlandse gebarentaal-gebaren.
Lees verder>>


Lab: Waar gaat het eigenlijk over? Test de TermTreffer

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Taalunieroute
Domein:
De TermTreffer haalt met één druk op de knop relevante woorden (termen) uit teksten en zet deze in een overzichtelijke lijst. Dat is handig als je snel wilt weten waar een boek over gaat. Vooral aanbevolen voor wie veel met vaktaal werkt!
Lees verder>>


Lab: What are we talking about? The Termtreffer

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Labs, Taalunieroute, Taalunieroute
Domein:
With one press of a button the TermTreffer checks relevant words (terms) of a text and converts it into a comprehensive list.
Lees verder>>


Lab: What does speaking look like?

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Labs, Language Research Night, Language Research Night
Domein:
 Why is it that understanding words in a foreign language...
Lees verder>>


My Schools Network (Tjallien Kalsbeek)

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Labs, Labs
Domein:
MySN is a safe social media platform used around the world by pupils between 9 and 14 years old, which is used to work together on language tasks to learn from each other and with each other.
Lees verder>>


Tolkencabine (Europese Unie)

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: Hele dag
Programma: Informatiemarkt, Labs
Domein:
Kom zelf simultaan tolken in de tolkencabine van de Europese Unie.
Lees verder>>


Lab: Het leven der liquidae

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: 10:00 - 20:00
Programma: Labs, Taalunieroute
Domein:
Hoor, zie en spreek: variatie in de uitspraak van Nederlandse dialecten.
Lees verder>>


Lab: Listen: Lingua Receptiva

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: 10:00 - 17:00
Programma: Labs, Labs, Taalunieroute, Taalunieroute
Domein:
Lingua receptiva: Speaking in one language and getting the answer in another: how is it possible?
Lees verder>>


Lab: Luister goed: luistertaal

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: 10:00 - 17:00
Programma: Labs, Taalunieroute
Domein:
Luistertaal: spreken in de ene taal en antwoord krijgen in een andere. Hoe werkt dat? Vrijdag 12:00 - 17:00 Zaterdag 10:00 - 17:00
Lees verder>>


LAB: Playing with knowledge

Datum: 25/09/2015 | Tijd: 10:00 - 19:00
Programma: Labs, Labs, Language Research Night, Language Research Night
Domein:
BabelNet: In an "playing with knowledge" lab, you will be asked to play along in online language games. By doing so, you actually contribute to the corpus of work.
Lees verder>>


Lab: Talen leren uit een boek in onze digitale en geglobaliseerde wereld? Kan het niet anders?

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: 10:00 - 14:15
Programma: Labs, Taalunieroute
Domein:
Interactieve sessie gebaseerd op de ervaringen van het Europese TILA project. Vrijdag 12:00 - 17:00 Zaterdag 13:00 - 17:00
Lees verder>>


Lab: English as lingua franca

Datum: 25/09/2015 | Tijd: 12:00 - 17:00
Programma: Labs, Labs
Domein:
If native speakers from various languages all speak English with each other, then what international English accent is forged in this melting pot of native accents?
Lees verder>>


Lab: Jouw taal of mijn taal?

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: 12:00 - 17:00
Programma: Labs
Domein:
In welke taal kun je het beste een chatgesprek voeren met een anderstalige; in jouw taal of die van de ander?
Lees verder>>


Lab: Must we keep on learning languages from a book in our digital and globalized world? Aren’t there other ways?

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: 12:00 - 17:00
Programma: Labs, Labs, Taalunieroute, Taalunieroute
Domein:
Interactief session based on the experiences of the European TILA project.
Lees verder>>


Lab: LUCIDE: Toolkits Multilingualism

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: 12:45 - 17:00
Programma: Labs, Taalunieroute
Domein:
Handige weetjes en manieren om van meertaligheid te profiteren gebaseerd op ervaringen in 18 meertalige steden.
Lees verder>>


Lab: LUCIDE: Toolkits Multilingualism

Datum: 25/09/2015 | Tijd: 12:45 - 17:00
Programma: Labs, Labs, Taalunieroute, Taalunieroute
Domein:
Useful tips and tricks from 18 multilingual cities on how to profit from multilingualism.
Lees verder>>


Lab: Taalhulpmiddelen voor het Fries en andere talen (Hindrik Sijens en Dennis de Vries)

Datum: 25/09/2015 | Tijd: 14:00 - 14:50
Programma: Informatiemarkt, Labs
Domein:
Taalweb Frysk is een hulpmiddel voor iedereen die Fries wil schrijven, ontwikkeld door de Fryske Akademy. Op het Taalweb vindt u alle mogelijke gratis digitale schrijfhulpmiddelen.
Lees verder>>


Lab: Engels als lingua franca

Datum: 25/09/2015 | Tijd: 14:45 - 17:00
Programma: Labs
Domein:
Als moedertaalsprekers van andere talen Engels gebruiken als internationale voertaal, hoe klinkt dan het Engelse accent uit die "melting pot" van accenten?
Lees verder>>


Lab: Color it up!

Datum: 25/09/2015 | Tijd: 17:00 - 21:00
Programma: Labs, Labs, Language Research Night, Language Research Night
Domein:
Play with the Coloring Book app and test your language.
Lees verder>>


Lab: Hip Engels of Chique Italiaans

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: 17:00 - 23:00
Programma: Labs, Language Research Night
Domein:
Kijken je ogen in reclames langer naar gewoon je moedertaal Nederlands of naar aantrekkelijke vreemde talen als Engels of Italiaans?
Lees verder>>


Lab: Struikelspraak

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: 17:00 - 23:00
Programma: Labs, Language Research Night, Taalunieroute
Domein:
Als je jezelf opeens als Mickey Mouse hoort praten, hoe reageer je daarop? Vrijdag: 17:00 - 23:00 Zaterdag: 13:00 - 17:00
Lees verder>>


Lab: Stumbling over your own speech

Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015 | Tijd: 17:00 - 23:00
Programma: Labs, Labs, Language Research Night, Language Research Night, Taalunieroute, Taalunieroute
Domein:
The task is easy: you will read out a simple...
Lees verder>>


Lab: Zeg het met een kleur

Datum: 25/09/2015 | Tijd: 17:00 - 21:00
Programma: Labs, Language Research Night
Domein:
Speel met de Coloring Book app en laat zien hoe goed je taal is.
Lees verder>>


Lab: Pas jij je aan? No way!

Datum: 25/09/2015 | Tijd: 20:30 - 23:00
Programma: Labs, Language Research Night
Domein:
In dit experiment ontdekken deelnemers hoe ze zich aanpassen aan hun gesprekspartner als ze gebruik maken van luistertaal, waarbij sprekers van verschillende talen ieder hun eigen taal blijven spreken.
Lees verder>>


Lab: Aandacht voor alle moedertalen op de basisschool!

Datum: 26/09/2015 | Tijd: 10:00 - 12:15
Programma: Labs
Domein:
Samen kunnen we alle moedertalen op Nederlandse scholen een plek geven, denk mee over de wijze waarop!
Lees verder>>


Lab: Paying attention to all mother tongues at primary school!

Datum: 26/09/2015 | Tijd: 10:00 - 12:15
Programma: Labs, Labs
Domein:
Together we can teach all mother tongues at Dutch schools, please help us in figuring out how to do this!
Lees verder>>


Lab: Twee talen? Houd je hoofd erbij!

Datum: 26/09/2015 | Tijd: 12:30 - 17:00
Programma: Kinderprogramma, Labs, Taalunieroute
Domein:
In dit LAB kom je van alles te weten wat je altijd al wilde weten over tweetalige kinderen in Nederland. Voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen
Lees verder>>


Lab: Two languages? Pay attention!

Datum: 26/09/2015 | Tijd: 12:30 - 17:00
Programma: Children’s programme, Labs, Labs, Taalunieroute, Taalunieroute
Domein:
In this LAB you will learn about all those things you always wanted to know about bilingual children in the Netherlands. For children (4 +) and adults
Lees verder>>


Lab: Intelligent Search Applications for Linguistic Research

Datum: 26/09/2015 | Tijd: 13:00 - 17:00
Programma: Labs, Labs, Taalunieroute, Taalunieroute
Domein:
We illustrate how recent intelligent search applications enable searching for constructions in Dutch.
Lees verder>>


Lab: Intelligente zoekapplicaties voor taalkundig onderzoek

Datum: 26/09/2015 | Tijd: 13:00 - 17:00
Programma: Labs, Taalunieroute
Domein:
We illustreren hoe recent ontwikkelde intelligente zoekapplicaties het zoeken naar constructies van het Nederlands mogelijk maken
Lees verder>>

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden