Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Educatieve toepassingen van Nederlandse taal- en spraaktechnologie (NOTaS)/ deel I

Educatieve toepassingen van Nederlandse taal- en spraaktechnologie (NOTaS)/ deel I

Stichting NOTaS

De NOTaS-sessies zijn onderverdeeld in twee blokken (van 13.00 tot 13.45 uur en van 14.00 tot 14.45 uur) met tussendoor een korte pauze van een kwartier die ook gelegenheid biedt om een praatje te maken met de sprekers. Het programma wordt geleid door computertaalkundige Steven Krauwer. Hij voorziet de presentaties als ervaren spreekstalmeester van een rode draad, en daagt het publiek uit om vragen te stellen, ervaringen te delen en als proefkonijn deel te nemen aan demonstraties.

In deze sessie ontdek je de kracht van automatische taal- en spraakverwerking: je leert hoe goed robots al Nederlands kunnen praten, hoe de computer scholieren en immigranten helpt bij het beter leren spreken en schrijven van het Nederlands, en hoe makkelijk het wordt om bruikbare weblectures op internet te vinden.

Stichting NOTaS organiseert deze sessies als onderdeel van de activeiten op en rond het NOTaS Paviljoen, waar ook een groot aantal labs worden aangeboden.

Een robot als baliemedewerker (Arjan van Hessen, Telecats BV):

Veel gemeenten maken tegenwoordig gebruik van software die opbellende burgers in natuurlijke taal helpt bij de afhandeling van veel voorkomende vragen. Het ligt voor de hand dat in de nabije toekomst ook burgers aan de balie via deze software bediend zullen worden. Dat kan via een scherm op de balie maar wellicht ook via een “humanoid” robot die luistert, praat en wellicht de weg wijst. De spreker zal u kennis laten maken met een Nederlands sprekende Nao-robot.

Eerste deelsessie. Voor verdere informatie, zie de uitgebreide samenvatting

Helmer Strik (CLST) van de Radboud Universiteit over Beter leren spreken met de computer

Als je een taal leert of een communicatieve beperking hebt, wil je graag je spraak verbeteren. Alleen is het lang niet altijd mogelijk om intensief te gaan oefenen met een leraar of therapeut. De vraag is dan: is het mogelijk om je spraak te trainen met een computer? De spreker zal antwoord geven aan de hand van demo’s en video’s van apps met spraaktechnologie voor normale en atypische spraak.

Eerste deelsessie. Voor verdere informatie, zie de uitgebreide samenvatting

Zaterdag 1 oktober 13:00 - 14:00 Juliana 2

Steven Krauwer

was tot 1 december 2005 werkzaam bij het UiL OTS en het IVT als docent-onderzoeker op het gebied van de computationele taalkunde en taaltechnologie. Sinds die datum is hij aan het UiL OTS verbonden als 'affiliate researcher' op hetzelfde vakgebied. Zijn onderzoeks­belangstelling gaat vooral uit naar multilingualiteit (automatisch vertalen) en language resources.

Sinds 2005 was Steven Krauwer ook als grondlegger en directeur betrokken bij de opzet en uitvoering van CLARIN.NL, het taaltechnologische infrastructuurprogramma voor de taaltechnologische ontsluiting van bronnen in de humaniora. Verder is hij actief in het Europese Netwerk voor Taal- en Spraaktechnologie ELSNET en de Foundation for Endangered Languages (FEL).

Een robot als baliemedewerker door Arjan van Hessen van Telecats BV

Veel gemeenten maken tegenwoordig gebruik van software die burgers, die de gemeente bellen, in natuurlijke taal helpt bij de afhandeling van veel voorkomende vragen. Het ligt voor de hand dat in de nabije toekomst ook burgers aan de balie via deze software bediend zullen worden. Dat kan via een scherm op de balie maar wellicht ook via een 'humanoid' robot die luistert, praat en wellicht de weg wijst. Dr. Arjan van Hessen van Telecats heeft zo’n robot (de NAO) gebruikt om uit te zoeken of dit kan en om te ervaren hoe mensen erop reageren. De resultaten van dit onderzoek worden middels een korte presentatie en demonstratie getoond.

Het basisidee is heel eenvoudig: de NAO verwelkomt de bezoeker en vraagt waarmee hij kan helpen. De bezoeker geeft aan voor welk van de vier mogelijkheden (verlengen paspoort, aangifte geboorte, aanvragen parkeervergunning, afspraak maken bouwvergunning) hij komt, en vervolgens stelt NAO vragen die relevant zijn voor de gemaakte keuze. Als aardigheidje kan NAO een pasfoto maken voor het geval je er zelf geen bij je hebt.
De grootste uitdaging zit in het gebruik van meerdere modaliteiten: naast spraakherkenning en spraaksynthese moet de software ook rekening houden met de lichaamstaal van de burger die met hem praat. Kan NAO al reageren op specifieke gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal? Is dat gewenst? En moet NAO zelf ook een eigen lichaamstaal hebben die de gesproken boodschap ondersteunt?
In deze presentatie geeft Arjan eerst wat algemene uitleg over de ingezette technieken en vervolgens nodigt hij vrijwilligers uit de zaal uit om zelf met de robot in gesprek te gaan. Na elke interactie geeft Arjan kort uitleg  over de onderliggende processen en de problemen waar de robot nog tegen aanloopt.

Arjan van Hessen

Arjan van Hessen studeerde geofysica (seismiek) en Italiaanse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. In 1992 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een fonologisch onderzoek. In de jaren werkte hij als onderzoeker aan verschillende universiteiten (Düsseldorf, Ulm, Utrecht) en bij Lernout&Hauspie in België (1995 – 1997). Uiteindelijk kreeg hij een onderzoeksaanstelling bij de vakgroep TKI (Taal, Kennis en Informatica) van de Universiteit Twente, aanvankelijk in combinatie met een parttime-functie bij Comsys.

Sinds 2002 is Van Hessen “Head of Imagination” bij het Enschedese bedrijf TeleCats (marktleider voor spraakgestuurde telefonie-applicaties). In 2005 raakte hij betrokken bij het STEVIN-programma en in 2009 bij CLARIN.NL, het infrastructuurprogramma voor de Geesteswetenschappen, en het hierop volgende CLARIAH-project. Dit resulteerde in een deeltijd-aanstelling aan de Universiteit Utrecht. Hiernaast is Van Hessen al jaren actief in het bestuur van Stichting NOTaS (Nederlandse Organisatie van Taal en Spraaktechnologie).

Helmer Strik (CLST) van de Radboud Universiteit over Beter leren spreken met de computer

Als je een andere taal leert, dan wil je vaak juist beter leren spreken. Ook als je een communicatieve beperking hebt, wil je graag je spraak verbeteren. Maar hoe kun je dat het beste aanpakken? Voor lang niet iedereen is het mogelijk om intensief te gaan oefenen met een leraar of een therapeut. De vraag is dan: is het mogelijk om je spraak te trainen met een computer?

Helmer laat deze presentatie de resultaten en demo’s zien van het onderzoek van CLST (Radboud Universiteit), waarin zij applicaties met spraaktechnologie ontwikkelen, en vervolgens testen om te bepalen hoe die het beste ingezet kunnen worden. Ook wordt uitgelegd  hoe automatische spraakherkenning in zijn werk gaat. Om je een idee te geven van de complexiteit van de taak, ga je ook zelf luisteren naar enkele voorbeelden van 'atypische spraak'. Waarschijnlijk zul je verrast zijn over hoe moeilijk het is om (ook als mens) die spraak te herkennen.

Voor de presentatie, tijdens het intermezzo, luistert  het publiek naar wat voorbeelden van atypische spraak, spraak van taalleerders en mensen met communicatieve beperkingen. Ze mogen dan proberen te raden wat er gezegd wordt. Dit is heel moeilijk! Ervaar zelf hoe moeilijk het is om (als mensen) dit soort spraak te verstaan, en begrijp beter wat de uitdaging voor de technologie is.

Helmer Strik

is gepromoveerd in de Fysica, en is nu 'Associate Professor in Speech Science and Technology' bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is medeoprichter en 'Chief Scientific Officer (CSO)' van het spin-off bedrijf NovoLanguage, ambassadeur van 'Radboud Innovation', en voorzitter van de ISCA SIG 'Speech and Language Technology in Education' (SLaTE).

Zijn onderzoek heeft betrekking op  uitspraak (modellering), gesproken dialoogsystemen, automatische spraakherkenning , en de inzet van taal- en spraaktechnologie bij taalleren en spraaktherapie.

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden