Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Leer meer met NPO Net in Nederland

Leer meer met NPO Net in Nederland

Online platform voor nieuwkomers

Net in Nederland is een online platform dat erop is gericht nieuwkomers in ons land met speciaal media-aanbod wegwijs te maken in onze samenleving. Op Net in Nederland zijn voor alle leeftijden informatieve, educatieve en culturele programma’s te vinden met Arabische, Engelse en Nederlandse ondertiteling.

Net in Nederland is een initiatief van de publieke omroep en blijkt een perfect taalhulpmiddel voor iedere docent die als professioneel NT2 docent werkt, of als Taalmaatje op vrijwilligersbasis taallessen aan nieuwkomers biedt. Vertaalde programma’s als Het Klokhuis, Nederland van Boven en het NOS journaal geven taaldocenten een extra tool bij inburgeringslessen en nieuwkomers extra handvaten om nog sneller Nederlands te leren.

De reacties van docenten die al met Net in Nederland werken zijn positief tot zeer positief. Want de programma’s zijn modern, van recente datum en spelen in op de actualiteit. Daarnaast geven de programma’s nieuwkomers het vertrouwen dat de Nederlandse Publieke Omroep geen staatsomroep is, maar programma’s maakt die onafhankelijk zijn van politieke of commerciële belangen.
Bij het programmaonderdeel Leer meer met NPO Net in Nederland op het DRONGO talenfestival laten we de mogelijke toepassingen zien van de programma’s van NPO Net in Nederland tijdens de lessen. Maar gaan we ook in gesprek met de deelnemers: welke bestaande televisieprogramma zou jij als docent graag vertaald zien en welke specifieke onderwerpen/filmpjes mis je nog in de huidige selectie op Net in Nederland.nl.

Kom naar Leer meer met NPO Net in Nederland bij het DRONGO talenfestival en doe mee met de prijsvraag. Wie weet wordt jouw idee overgenomen en mag je bijdragen aan extra programma’s op www.netinnederland.nl!

Selectie publieke media-aanbod
De grote toestroom van vluchtelingen en asielzoekers maakt het initiatief tot Net in Nederland actueel. Het online platform voorziet in een grote behoefte van vluchtelingenorganisaties aan informatie uit en over Nederland. Net in Nederland ondersteunt de inburgering en integratie van nieuwkomers met een gevarieerd Nederlands on demand programma-aanbod.

Met het platform wordt invulling gegeven aan de opdracht van de Publieke Omroep om media-aanbod te bieden voor iedereen in Nederland en verbindingen in de samenleving mede vorm te geven.

Op Net in Nederland is voor alle leeftijden informatief, educatief en cultureel aanbod te vinden dat toegankelijk is gemaakt met ondertiteling in het Nederlands, Engels en Arabisch. Daarnaast wordt er ook toegang tot algemene informatie geboden. Hiertoe is de samenwerking gezocht met zoveel mogelijk partijen in de samenleving die zich richten op nieuwkomers, zoals bijvoorbeeld VluchtelingenWerk, UAF, On File en het COA.

“Het is de bedoeling een duurzaam platform te realiseren waar nieuwkomers kennis kunnen nemen van het verhaal van Nederland. Met een selectie van het publieke media-aanbod wordt op allerlei manieren inzicht gegeven in onze Nederlandse geschiedenis, gebruiken, taal, geschreven en ongeschreven wetten en regels, volksaard en eigenaardigheden.”, aldus het persbericht dat bij de aankondiging van het initiatief in december 2015 verscheen.

Net in Nederland wordt door de NPO als een experimenteel aanbodkanaal gerealiseerd en gefinancierd uit het eigen middelen van de deelnemende omroepverenigingen. Een onafhankelijke omroepredactie selecteert de programma’s uit het aanbod van de publieke omroepen.
Net in Nederland is een initiatief van AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV, VPRO, EO, MAX en HUMAN en wordt ondersteund door de NPO, NTR en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Zaterdag 1 oktober 14:00 - 15:00 Juliana 4

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Er zijn geen recente Facebook berichten om te tonen.