Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Minister Bussemaker on language, education, citizenship and work

Minister Bussemaker on language, education, citizenship and work

The importance of language is nowhere more apparent than in regards to the integration of migrants. Minister Jet Bussemaker (Ministery of Education, Culture and Science) will talk about the relation between language, education, citizenship and employment. She will explore the limits of the possible in conversation with Reber Dosky (documentary maker, i.a. The Sniper of Kobani). How rich are we? And what does the future hold? Chris Keulemans is your anchorman.

In this edition of the DRONGO language festival there is of course plenty of attention for the recent influx of refugees in the Netherlands. The focus on language and language acquisition is an important part of the current Dutch policy. In her keynote speech minister Bussemaker will talk about the relation of language to education, citizenship and employment. And how those relations can be strengthened.

The influx of migrants offers an immediate linguistic and cultural enrichment. Just think of ‘new’ writers like Rodaan al Galidi and Kader Abdollah, actors like Daria Bukvic and Nasrdin Dchar, and filmmakers like documentary maker Reber Dosky who in 2016 won a Tegel award for his documentary The Sniper of Kobani.

In a conversation between Reber Dosky and minister Jet Bussemaker the limits of the possible will be explored. How rich are we? And what other potential is waiting for us? Chris Keulemans is the anchorman.

Sergej Kreso was born in 1963 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, and studied Journalism at the University of Political Sciences. In addition to his work in the media, Kreso is also a musician. As a drummer in various bands in Sarajevo he was very active in the New Primitives movement, an artistic movement that includes well-known names like The No Smoking Orchestra and Elvis J. Kurtovic. During the war in 1993 he fled to the Netherlands, where he continued his career as a filmmaker, journalist and musician. After his trilogy about the war in former Yugoslavia he made Kaffeefahrt ins Krematorium (2011), a film about the emerging crematorium tourism between Germany and the Netherlands. It was the start of a new phase in his work, that reflects Kreso's fascination with mankind, its origin, identity and adaptive capacity. These themes were explored in films like Vream Luuj, about the power of language as a formative factor in gaining a new identity, Asielzoeka's, about the nostalgia of young refugees for their childhood in asylum seekers’ centers, and MijnstreekComplex, about a town and the major influence its coal mining history has on its young inhabitants. Kreso's films have been screened at many international film festivals and been awarded with prestigious awards. Vraem Luuj, for example, won the Prix Circom 2013 in the category Minorities in Society.

Chris Keulemans (Tunis, 1960), was the artistic director of the cultural center Tolhuistuin until September 2014. Keulemans grew up in, among other places, Bagdad and Iraq. In 1984 he started the literary bookstore Perdu in Amsterdam, that still exists. In 1990 he became a program maker at De Balie, center for culture and politics in Amsterdam, and from 1995 to 1999 he was its director. He aided the founding of Press Now, to support independent media in the Balkans, and he has been a longtime board member of the ASKV, support center for refugees.

He published six books, both fiction and non fiction, and many articles on art, engagement, migration, music, cinema and war in the newspaper de Volkskrant and the magazine Vrij Nederland. He is a much sought-after chairman of debates, and he wrote essays for publications by Jonas Staal, Lidwien van de Ven, Anna Tilroe, Gert Urhahn, Fiona Tan and the exhibition The Unwanted Land (2010-2011). He traveled through cities like Beirut, Jakarta, Algiers, Pristina, Sarajevo, Tirana, New York, New Orleans and Ramallah, and visited various driven and talented artists there, for an investigation into art in times of crises and armed conflicts.

Saturday 1 October 10:30 - 11:00 Juliana 1

Op geen enkel terrein is het belang van taal zo evident als wanneer het gaat om integratie van migranten. Minister Jet Bussemaker ( Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap) gaat in op de relatie tussen taal, educatie, burgerschap en werk. In gesprek met Sergej Kreso (filmmaker, journalist en muzikant) worden dan de grenzen van het mogelijke verkend. Hoe rijk zijn we? En wat ligt er in het verschiet? Chris Keulemans is uw anchorman.

In deze editie van het DRONGO talenfestival is vanzelfsprekend ook ruimte voor de recente toestroom van vluchtelingen naar Nederland. Het belang van taal en taalverwerving is een belangrijk onderdeel van het huidige Nederlandse beleid. In haar keynote gaat minister Bussemaker met name in op de relatie tot educatie, burgerschap en werk. En hoe die relaties kunnen worden versterkt.

De toestroom van migranten biedt een directe talige en culturele verrijking. Denk daarbij aan ‘nieuwe’ schrijvers zoals Rodaan al Galidi en Kader Abdollah, acteurs als Daria Bukvic en Nasrdin Dchar, en filmmakers zoals Sergej Kreso.
In een gesprek tussen Sergej Kreso, Chris Keulemans en minister Jet Bussemaker worden de grenzen van het mogelijke verkend. Hoe rijk zijn we? En wat ligt er in nog meer aan potentieel te wachten? Chris Keulemans treedt op als anchorman.

Sergej Kreso is geboren in 1963 in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Hij studeerde journalistiek aan de Universiteit voor Politieke Wetenschappen. Naast zijn werk in de media is Kreso ook muzikant. Als drummer in verscheidene bands was hij in Sarajevo zeer actief in de New Primitives beweging, een artistieke stroming waaronder bekende namen als ‘The No Smoking Orchestra’ en ‘Elvis J. Kurtovic’ vallen. Tijdens de oorlog in 1993 vluchtte hij naar Nederland, waar hij zijn carrière als filmmaker, journalist en muzikant voortzette. Na zijn trilogie over de oorlog in ex-Joegoslavië maakte hij in 2011 'Kaffeefahrt ins Krematorium', een film over het opkomende crematoriumtoerisme tussen Duitsland en Nederland. Het was het begin van een nieuwe fase in zijn werk, waarbij Kreso's persoonlijke fascinatie met de mens, zijn afkomst, identiteit en aanpassingsvermogen gereflecteerd worden. Deze thema's werden verkend in films als 'Vream Luuj', over de kracht van de taal als een vormende factor in het verkrijgen van een nieuwe identiteit, 'Asielzoeka's', waarin jonge vluchtelingen nostalgisch zijn naar hun jeugd die zij hebben doorgebracht in het asielzoekerscentrum en 'MijnstreekComplex', over een stad en de grote invloed die de geschiedenis van de koolmijnen nog steeds op zijn jonge inwoners heeft. Kreso's films zijn vertoond op vele internationale filmfestivals en bekroond met prestigieuze prijzen, waaronder de Prix Circom 2013 in de categorie Minorities in Society voor de film 'Vraem Luuj'.

Chris Keulemans (Tunis, 1960), was tot september 2014 artistiek directeur van de Tolhuistuin. Keulemans groeide op in onder meer Bagdad, Irak. In 1984 richtte hij de Amsterdamse literaire boekhandel Perdu op, dat nog altijd bestaat. In 1990 begon hij als programmamaker bij De Balie, centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam. Van 1995 tot 1999 was hij hier directeur. Hij hielp onder andere bij het oprichten van Press Now, om onafhankelijke media in de Balkan te steunen. Hij is sinds jaren bestuurslid van het ASKV, steunpunt voor vluchtelingen.

Hij publiceerde zes boeken, fictie en non-fictie, en publiceerde talrijke artikelen over kunst, engagement, migratie, muziek, cinema en oorlog in o.a. de Volkskrant en Vrij Nederland. Hij is een veelgevraagd debatvoorzitter. Hij schreef essays voor publikaties van Jonas Staal, Lidwien van de Ven, Anna Tilroe, Gert Urhahn, Fiona Tan en de tentoonstelling The Unwanted Land (2010-2011). Voor een onderzoek over kunst in tijd van crisis of gewapende conflicten reisde hij door steden als Beirut, Jakarta, Algiers, Prishtina, Sarajevo, Tirana, New York, New Orleans en Ramallah, waar hij talrijke gedreven en getalenteerde kunstenaars opzocht.

Zaterdag 1 oktober 10:30 - 11:00

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden