Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Lera Boroditsky: Do the languages we speak shape the way we think?

Lera Boroditsky: Do the languages we speak shape the way we think?

And what is the role of media? With Thijs Niemantsverdriet and Tracy Metz in cooperation with the John Adams Institute

Humans communicate with one another using 7,000 or so different languages, and each language differs from the next in innumerable ways. Do people who speak different languages think differently? Do languages merely express thoughts, or do they secretly shape the very thoughts we wish to express? Are some thoughts unthinkable without language? The question of whether the languages we speak shape the ways we think has been at the center of controversy for centuries, and with good reason. At stake are basic questions all of us have about ourselves, human nature, and reality. Why do we think the way we do? Why does the world appear to us the way it does? I will discuss research conducted around the world and focus on how language shapes the foundations of cognition, and how metaphor can shape political opinions.

In the second part of this session, American moderator Tracy Metz (John Adams Institute) will talk with dr. Lera Borodistsky and political journalist Thijs Niemantsverdriet (newspaper NRC) about framing, which can really come in handy in the run-up to the American presidential elections.

Lera Boroditsky is an Associate Professor of Cognitive Science at UC San Diego and Editor in Chief of Frontiers in Cultural Psychology. She previously served on the faculty at MIT and at Stanford. Her research is on the relationships between mind, world, and language (or how humans get so smart). To this end, Boroditsky's laboratory has collected data around the world, from Indonesia to Chile to Turkey to Aboriginal Australia. The findings reveal when and how the languages we speak shape the ways we think, suggesting that the way we see the world is highly constructed by patterns in language and culture. The work also shows common ways we often fail to change thinking with language. She has been named one of 25 Visionaries changing the world by the Utne Reader, and is also a Searle Scholar, a McDonnell scholar, recipient of an NSF Career award, and an APA Distinguished Scientist lecturer. She once used the Indonesian exclusive "we" correctly before breakfast, and was proud of herself about it all day. Read the interview with Lera at the John Adams Institute.

In het tweede deel van deze sessie gaat de van origine Amerikaanse moderator Tracy Metz van het John Adams Institute in gesprek met dr. Lera Borodistsky en politiek journalist Thijs Niemantsverdriet (NRC). Zij praten met elkaar over framing. Zo vlak voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten geen overbodige luxe.

Saturday 1 October 14:00 - 15:30 Juliana Congress

Mensen communiceren met elkaar middels 7.000 of meer verschillende talen, en iedere taal onderscheidt zich van de ander op ontelbare manieren. Denken mensen die een andere taal spreken ook anders over dingen? Drukt een taal alleen maar gedachten uit of vormt het stiekem ook de gedachten die we willen uitdrukken? Zijn sommige gedachten ondenkbaar zonder taal? De vraag of de taal die we spreken de manier waarop we denken bepaalt, is al eeuwenlang onderwerp van controverse, en terecht. Op het spel staan basale vragen die we allemaal hebben over onszelf, de menselijke natuur, en de realiteit. Waarom denken we zoals we denken? Waarom ziet de wereld er voor ons zo uit? Ik zal praten over het wereldwijde onderzoek naar de manier waarop taal de cognitie bepaalt en hoe metaforen politieke opinie bepalen.

Lera Boroditsky is associate professor in cognitiewetenschap aan de universiteit van Californië in San Diego en hoofdredacteur van Frontiers in Cultural Psychology. Ze was daarvoor werkzaam aan de faculteiten van MIT en Stanford. Haar onderzoek gaat over de relaties tussen verstand, wereld en taal - of hoe mensen zo slim worden. Daartoe heeft Boroditsky's laboratorium data uit de hele wereld verzameld, van Indonesië tot Chili, Turkije en Aboriginal Australië. De resultaten laten zien hoe en wanneer de talen die we spreken bepalen hoe we over dingen denken, hetgeen suggereert dat de manier waarop we de wereld zien sterk wordt bepaald door taal- en cultuurpatronen. Het onderzoek laat ook de meest gebruikelijke manieren zien waarop we vaak falen om anders te denken met taal. Lera werd door Utne Reader uitgeroepen tot een van ‘s werelds 25 meest visionaire denkers die de wereld veranderen, en is tevens een Searle scholar, een McDonnell scholar, ontvanger van een NSF Career award, en een APA Distinguished Scientist lecturer. Ze gebruikte ooit het Indonesische exclusieve ‘we’ correct, nog voordat het tijd was voor ontbijt, en was de hele dag trots op zichzelf. Lees ook het interview met Lera op de site van het John Adams Institute.

Lera Boroditsky is associate professor in cognitiewetenschap aan de universiteit van Californië in San Diego en hoofdredacteur van Frontiers in Cultural Psychology. Ze was daarvoor werkzaam aan de faculteiten van MIT en Stanford. Haar onderzoek gaat over de relaties tussen verstand, wereld en taal - of hoe mensen zo slim worden. Daartoe heeft Boroditsky's laboratorium data uit de hele wereld verzameld, van Indonesië tot Chili, Turkije en Aboriginal Australië. De resultaten laten zien hoe en wanneer de talen die we spreken bepalen hoe we over dingen denken, hetgeen suggereert dat de manier waarop we de wereld zien sterk wordt bepaald door taal- en cultuurpatronen. Het onderzoek laat ook de meest gebruikelijke manieren zien waarop we vaak falen om anders te denken met taal. Lera werd door Utne Reader uitgeroepen tot een van ‘s werelds 25 meest visionaire denkers die de wereld veranderen, en is tevens een Searle scholar, een McDonnell scholar, ontvanger van een NSF Career award, en een APA Distinguished Scientist lecturer. Ze gebruikte ooit het Indonesische exclusieve ‘we’ correct, nog voordat het tijd was voor ontbijt, en was de hele dag trots op zichzelf.

In het tweede deel van deze sessie gaat de van origine Amerikaanse moderator Tracy Metz van het John Adams Institute in gesprek met dr. Lera Borodistsky en politiek journalist Thijs Niemantsverdriet (NRC). Zij praten met elkaar over framing. Zo vlak voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten geen overbodige luxe.

Zaterdg 1 oktober 14:00 - 15:30 Juliana Congreszaal

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Er zijn geen recente Facebook berichten om te tonen.