Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Formatief evalueren tijdens de taallessen (po/vo)

Formatief evalueren tijdens de taallessen (po/vo)

'Een interactieve sessie vol tips en trics'

Wil jij ook goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen?  Dat je weet waar een leerling staat, naar welke doelen hij toewerkt en hoe hij deze doelen kan bereiken? Dat is formatief evalueren in een notendop: onderwijs waarbij de leerling de kans krijgt om te laten zien waar hij staat, hij fouten mag maken én kan laten zien hoe hij zich heeft ontwikkeld. Dat kan bijvoorbeeld door het voeren van leesgesprekken met een of enkele leerlingen, waarbij je zicht krijgt op leesvoorkeuren en vaardigheden van leerlingen (nederlands.slo.nl/leesgesprekken). Maar dat kan ook door bij schrijfvaardigheid goede leerdoelen en succescriteria op te stellen en daar goede feedback bij te geven.

In deze workshop bieden wij je niet alleen handvatten om de lessen schrijfvorderingen van je leerlingen te monitoren, maar ook gaan we aan de slag met het formuleren van goede leerdoelen en succescriteria en het geven van effectieve feedback. De casussen en materialen komen zowel uit het primair onderwijs (leesgesprekken) als het voortgezet onderwijs (schrijfvaardigheid bij Nederlands en moderne vreemde talen).

Joanneke Prenger werkt als leerplanontwikkelaar taal in het basisonderwijs bij SLO. Zij is betrokken bij diverse projecten voor het taalonderwijs: geïntegreerd taalonderwijs, het Landelijk Netwerk Taal, taal bij de vakken, taalonderwijs van de toekomst. Vanuit SLO is ze ook hoofdredacteur van het tijdschrift MeerTaal, tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar. Joanneke studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen met als specialisatie Taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs. Na haar opleiding tot eerstegraads leraar voor het vak Nederlands, promoveerde ze op een onderzoek naar de rol van teksten taalvaardigheden in het wiskundeonderwijs. Van 2003 tot 2013 heeft Joanneke gewerkt als taalexpert en onderwijsadviseur bij het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) in Groningen.

Gerdineke van Silfhout werkt als leerplanontwikkelaar taal in het voortgezet onderwijs bij SLO. Daar houdt zij zich bezig met geïntegreerd lees en schrijfonderwijs, de rol van taal in andere vakken, formatief evalueren en het toetsen en evalueren van complexe vaardigheden. Voor het tijdschrift Van twaalf tot achttien was zij gasthoofdredacteur van het themanummer over formatief evalueren (mei 2016).
Gerdineke studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht, en promoveerde op een onderzoek naar de begrijpelijkheid van studieteksten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast werkte zij als toetsexpert bij Bureau ICE, waar o.a. de IEP Eindtoets voor groep 8, de inburgerings en staatsexamens worden ontwikkeld.

Zaterdag 1 oktober 11:00 - 12:00 Juliana 4

Instagram

  • DRONGO vliegt uit! Lees nu het eerste Emagazine van hethellip
  • Prof Dr Beatrice de Graaff spreekt over de Nationale Wetenschapsagendahellip
  • Op het talenplein kun je van alles doen Leer bijhellip
  • Our gorgeous early bird flyer is also comes in Englishhellip
  • De Van Dale Gouden Talenknobbel gaat naar Gerard van Erphellip
  • Bekijk 5 jaar DRONGO talenfestival! drongo2016
  • Minister Bussemaker heeft de tweede dag geopend! drongo2016
  • De prachtige early bird flyer! Reserveer nu voor DRONGO talenfestivalhellip
  • Dank aan alle partners exposanten deelnemers betrokkenen vrijwilligers en anderehellip
  • DRONGO spreads its wings! Enjoy the first issue of thehellip

Last Facebook Posts

Meertalig.nl

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat tweetaligheid gustige effecten heeft op je brein, zowel op vroege als latere leeftijd!

7 vind ik leuks, 0 reacties1 dag geleden