Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Formatief evalueren tijdens de taallessen (po/vo)

Formatief evalueren tijdens de taallessen (po/vo)

'Een interactieve sessie vol tips en trics'

Wil jij ook goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen?  Dat je weet waar een leerling staat, naar welke doelen hij toewerkt en hoe hij deze doelen kan bereiken? Dat is formatief evalueren in een notendop: onderwijs waarbij de leerling de kans krijgt om te laten zien waar hij staat, hij fouten mag maken én kan laten zien hoe hij zich heeft ontwikkeld. Dat kan bijvoorbeeld door het voeren van leesgesprekken met een of enkele leerlingen, waarbij je zicht krijgt op leesvoorkeuren en vaardigheden van leerlingen (nederlands.slo.nl/leesgesprekken). Maar dat kan ook door bij schrijfvaardigheid goede leerdoelen en succescriteria op te stellen en daar goede feedback bij te geven.

In deze workshop bieden wij je niet alleen handvatten om de lessen schrijfvorderingen van je leerlingen te monitoren, maar ook gaan we aan de slag met het formuleren van goede leerdoelen en succescriteria en het geven van effectieve feedback. De casussen en materialen komen zowel uit het primair onderwijs (leesgesprekken) als het voortgezet onderwijs (schrijfvaardigheid bij Nederlands en moderne vreemde talen).

Joanneke Prenger werkt als leerplanontwikkelaar taal in het basisonderwijs bij SLO. Zij is betrokken bij diverse projecten voor het taalonderwijs: geïntegreerd taalonderwijs, het Landelijk Netwerk Taal, taal bij de vakken, taalonderwijs van de toekomst. Vanuit SLO is ze ook hoofdredacteur van het tijdschrift MeerTaal, tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar. Joanneke studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen met als specialisatie Taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs. Na haar opleiding tot eerstegraads leraar voor het vak Nederlands, promoveerde ze op een onderzoek naar de rol van teksten taalvaardigheden in het wiskundeonderwijs. Van 2003 tot 2013 heeft Joanneke gewerkt als taalexpert en onderwijsadviseur bij het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) in Groningen.

Gerdineke van Silfhout werkt als leerplanontwikkelaar taal in het voortgezet onderwijs bij SLO. Daar houdt zij zich bezig met geïntegreerd lees en schrijfonderwijs, de rol van taal in andere vakken, formatief evalueren en het toetsen en evalueren van complexe vaardigheden. Voor het tijdschrift Van twaalf tot achttien was zij gasthoofdredacteur van het themanummer over formatief evalueren (mei 2016).
Gerdineke studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht, en promoveerde op een onderzoek naar de begrijpelijkheid van studieteksten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast werkte zij als toetsexpert bij Bureau ICE, waar o.a. de IEP Eindtoets voor groep 8, de inburgerings en staatsexamens worden ontwikkeld.

Zaterdag 1 oktober 11:00 - 12:00 Juliana 4

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden