Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Engelse klanken

Engelse klanken

De geluiden van een nieuwe taal leren kan moeilijk zijn. Veel Duitsers vinden het bijvoorbeeld moeilijk om het Engelse "th" uit te spreken en sprekers met Japans als moedertaal hebben vaak moeite in het Engels "r" en "l" te onderscheiden. Deze subtiele verschillen tussen spraakklanken kunnen echter belangrijk zijn denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen "to glow" and "to grow". Gelukkig kunnen we met gerichte training beter worden we kunnen leren nieuwe klanken uit te spreken en te horen. In deze spoedcursus richten we ons op het onderscheid tussen Engels klinkers die vaak moeilijk uit elkaar te houden zijn voor mensen die Engels als tweede taal leren: klinkers zoals die in de woorden "bad" en "bed". Nederlands en vele andere talen maken geen onderscheid tussen deze klinkers en sprekers van talen waarin dit onderscheid ontbreekt vinden het vaak moeilijk om dit te leren.

We leggen uit waarom het van belang is als er een mismatch tussen de geluiden van een nieuwe taal (bijvoorbeeld Engels) en de klanken van onze eigen taal (bijvoorbeeld Nederlands) bestaat. Daarnaast krijgen de deelnemers de gelegenheid  om het spreken en het waarnemen van deze Engelse klinkers te oefenen door middel van een trainingsprogramma op een computer. Elke deelnemer ontvangt individuele feedback  over zijn/haar prestatie en leren. De deelnemers ervaren hoe snel het spraakvermogen kan verbeteren met gerichte training. Ten slotte introduceren we een nieuwe mobiele app waarmee de perceptie van Engelse klinkers getraind kan worden. Met deze app zetten deelnemers het leerproces na de spoedcursus voort. De cursus is gericht op deelnemers met een gemiddeld niveau Engels (als tweede taal).

Het onderzoeksconsortium Language in Interaction brengt 41 hoofdonderzoekers uit acht Nederlandse onderzoeksinstellingen samen met een onderzoeksprogramma over de grondslagen van taal. Binnen het consortium wordt bijzondere aandacht besteed aan het benutten van onderzoek: het ontwikkelen en in kaart brengen van manieren om wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten te gebruiken in maatschappelijk relevante gebieden zoals onderwijs, gezondheid en nieuwe media. Een van onze initiatieven is de ontwikkeling van een scala aan taal apps op basis van het onderzoek van ons consortium. Meer informatie: www.languageininteraction.nl. Deze spoedcursus wordt georganiseerd door Language in Interaction-onderzoekers Frank Eisner, Jana Krutwig, en James McQueen.

Zaterdag 1 oktober 13:00 - 14:00 Juliana 3

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Er zijn geen recente Facebook berichten om te tonen.