Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Debat over taalonderwijs 2032

Debat over taalonderwijs 2032

Vereniging Leraren Levende Talen

In de verdiepingsfase van het plan-Schnabel Ons onderwijs2032 vraagt de curriculumwerkgroep van de Onderwijscoöperatie van de vakverenigingen de mening over een aantal stellingen. Levende Talen heeft ernstige bedenkingen tegen de leidraad ‘Meer van minder’ in het plan-Schnabel. Het plan ziet bij voorbeeld geen ruimte voor meer verplichte vreemde talen dan alleen Engels. Tijdens de panel- discussies over de stellingen hopen zij van de aanwezigen reactie te krijgen.

Levende Talen nodigt daarom geïnteresseerden en belanghebbenden uit om mee te discussiëren en daarmee antwoorden te formuleren op o.a. onderstaande stellingen.

De stellingen
1. Het is goed om de doelen van het basis- en voortgezet onderwijs te beperken tot een kerncurriculum en daarnaast ruimte te geven aan scholen om het andere deel van het curriculum zelf in te vullen. Wat vinden de aanwezigen daarvan?
2. Het is goed om naast taalvaardigheid (Nederlands, Engels) en rekenvaardigheid (inclusief wiskunde) ook burgerschap, vakoverstijgende vaardigheden en digitale vaardigheden een prominente plaats te geven in het kerncurriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. Wat vinden de aanwezigen daarvan?
3. De kerndoelen en eindtermen van het basis- en voortgezet onderwijs moeten concreter worden uitgewerkt dan nu het geval is, zodat leraren duidelijk kunnen zien wat tot de verplichte kern behoort en daarmee ook waar ruimte is om eigen keuzes te maken. Wat vinden de aanwezigen daarvan?
4. Het is goed om in het basis- en voortgezet onderwijs te kiezen voor een interdisciplinaire aanpak. Wat vinden de aanwezigen daarvan?
5. Een heroriëntatie op de huidige manier van toetsen en examineren is van groot belang. Wat vinden de aanwezigen daarvan?

De leden van het panel zijn prof. dr. Rick de Graaff (Universiteit Utrecht), Aleid Truijens (Volkskrant) en Judith Richters (voorzitter Levende Talen). Zij zullen de stellingen inleiden en een stelling die kenmerkend is voor het vakgebied talen toevoegen.

Zaterdag 1 oktober 16:00 - 17:00 Juliana 4

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden