Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Debat over taalonderwijs 2032

Debat over taalonderwijs 2032

Vereniging Leraren Levende Talen

In de verdiepingsfase van het plan-Schnabel Ons onderwijs2032 vraagt de curriculumwerkgroep van de Onderwijscoöperatie van de vakverenigingen de mening over een aantal stellingen. Levende Talen heeft ernstige bedenkingen tegen de leidraad ‘Meer van minder’ in het plan-Schnabel. Het plan ziet bij voorbeeld geen ruimte voor meer verplichte vreemde talen dan alleen Engels. Tijdens de panel- discussies over de stellingen hopen zij van de aanwezigen reactie te krijgen.

Levende Talen nodigt daarom geïnteresseerden en belanghebbenden uit om mee te discussiëren en daarmee antwoorden te formuleren op o.a. onderstaande stellingen.

De stellingen
1. Het is goed om de doelen van het basis- en voortgezet onderwijs te beperken tot een kerncurriculum en daarnaast ruimte te geven aan scholen om het andere deel van het curriculum zelf in te vullen. Wat vinden de aanwezigen daarvan?
2. Het is goed om naast taalvaardigheid (Nederlands, Engels) en rekenvaardigheid (inclusief wiskunde) ook burgerschap, vakoverstijgende vaardigheden en digitale vaardigheden een prominente plaats te geven in het kerncurriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. Wat vinden de aanwezigen daarvan?
3. De kerndoelen en eindtermen van het basis- en voortgezet onderwijs moeten concreter worden uitgewerkt dan nu het geval is, zodat leraren duidelijk kunnen zien wat tot de verplichte kern behoort en daarmee ook waar ruimte is om eigen keuzes te maken. Wat vinden de aanwezigen daarvan?
4. Het is goed om in het basis- en voortgezet onderwijs te kiezen voor een interdisciplinaire aanpak. Wat vinden de aanwezigen daarvan?
5. Een heroriëntatie op de huidige manier van toetsen en examineren is van groot belang. Wat vinden de aanwezigen daarvan?

De leden van het panel zijn prof. dr. Rick de Graaff (Universiteit Utrecht), Aleid Truijens (Volkskrant) en Judith Richters (voorzitter Levende Talen). Zij zullen de stellingen inleiden en een stelling die kenmerkend is voor het vakgebied talen toevoegen.

Zaterdag 1 oktober 16:00 - 17:00 Juliana 4

Instagram

  • Bekijk 5 jaar DRONGO talenfestival! drongo2016
  • De prachtige early bird flyer! Reserveer nu voor DRONGO talenfestivalhellip
  • Prof Dr Beatrice de Graaff spreekt over de Nationale Wetenschapsagendahellip
  • Minister Bussemaker heeft de tweede dag geopend! drongo2016
  • DRONGO spreads its wings! Enjoy the first issue of thehellip
  • De Van Dale Gouden Talenknobbel gaat naar Gerard van Erphellip
  • Op het talenplein kun je van alles doen Leer bijhellip
  • Dank aan alle partners exposanten deelnemers betrokkenen vrijwilligers en anderehellip
  • DRONGO vliegt uit! Lees nu het eerste Emagazine van hethellip
  • Our gorgeous early bird flyer is also comes in Englishhellip

Last Facebook Posts

Meertalig.nl

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat tweetaligheid gustige effecten heeft op je brein, zowel op vroege als latere leeftijd!

8 vind ik leuks, 0 reacties3 dagen geleden