Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Bilingual Education: Are we getting it right?

Bilingual Education: Are we getting it right?

Eowyn Crisfield

Interest in bilingual education has been growing around the world, including in the Netherlands. But what is behind this? Is it educationally motivated? Developmentally motivated? or politically motivated? In the move towards 'earlier is always better' it is important to look at research and use this to ensure we are reaching the right children, at the right time.

Eowyn Crisfield takes a frank look at what we know about bilingual education who it works for, and who it doesn't and tries to answer the big question: "Are we getting it right?"

Eowyn Crisfield is a Canadian educated (BEd Teaching English, MA Applied Linguistics) specialist in child bilingualism and bilingualism in education. Her work focuses on supporting language learners in schools (bilingual and traditional), through research, professional development and programming.

Saturday 1 October 13:00 - 14:00 Juliana 4

Tweetalig onderwijs: Doen we het goed?
De belangstelling voor tweetalig onderwijs groeit over de hele wereld, inclusief Nederland. Maar wat zit daarachter? Is het ontwikkelingsgerelateerd, educatief of politiek gemotiveerd? Aangezien er steeds meer stemmen opgaan die zeggen ‘eerder is altijd beter’, moeten we kijken naar de onderzoeksresultaten en die gebruiken om ervoor te zorgen dat we de juiste kinderen op het juiste moment bereiken.
Eowyn Crisfield werpt een eerlijke blik op hetgeen we weten over tweetalig onderwijs - voor wie het wel of juist niet werkt - en ze probeert een antwoord te geven op de grote vraag: "Doen we het goed?”

Eowyn Crisfield is opgeleid in Canada (BEd Engels Doceren, MA Toegepaste Taalkunde) en gespecialiseerd in tweetaligheid bij kinderen en in het onderwijs. Haar werk richt zich op de ondersteuning van taalstudenten op zowel tweetalige als traditionele scholen middels onderzoek, professionele ontwikkeling en programmering.

Zaterdag 1 oktober 13:00 - 14:00 Juliana 4

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Er zijn geen recente Facebook berichten om te tonen.