Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Lab: Taalvitaliteit van het Fries

Tijd: Hele dag
Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015

Locatie: Informatiemarkt
Programma: Labs
Domein:

Fries is een sterke mondelinge cultuurtaal, maar nog tamelijk zwak op schrift.

Meer dan de helft van de inwoners van Fryslân spreekt Fries als moedertaal. De niet-moedertaalsprekers leren Fries wel verstaan (94%), spreken (74%) en lezen (65%). Alle Friestalige Friezen kunnen ook Nederlands spreken en meestal ook andere talen. De taaloverdracht aan de volgende generatie is zeker in gemengd-talige gezinnen niet vanzelfsprekend. De domeinen onderwijs, media en cultuur bieden een goede stimulans tot mondeling en schriftelijk taalgebruik. De standaardisatie van de taal – spelling, woordenboeken, grammatica – helpt om de infrastructuur van onderwijs en cultuur, digitale bruikbaarheid en zichtbaarheid in het publieke domein te versterken.

De formele erkenning van het Fries als “echte taal” is een stimulans voor overheden en gewone taalgebruikers tot taalgedrag in moderne tijd: mondeling, muzikaal en digitaal.

De lezing wordt verzorgd door Dr. Alex Riemersma.

www.fryslan.frl

Deel het:Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden