Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Lab: MySchoolsNetwork (MySN)

Tijd: Hele dag
Datum: 25/09/2015 - 26/09/2015

Locatie: Informatiemarkt
Programma: Labs
Domein:

MySN is een veilig sociaal media platform dat leerlingen tussen 9 – 14 jaar over de hele wereld gebruiken om met elkaar te werken aan taaltaken om van elkaar én met elkaar te leren. Zij hebben echt contact met elkaar, schrijven over eigen levensomstandigheden en de gewoontes van hun land, over de cultuur en bijzondere taalelementen in zogeheten “events”. Voorbeelden hiervan zijn: “My favorite place at school / it moaiste plakje fan de skoalle”; “In monumint by ús yn it doarp” en “If I were the president of my country for one day, …”

MySN is inmiddels een succes: leerlingen van bijna 100 scholen op de hele wereld doen mee. MySN heeft in 2012 het EU-label gewonnen voor het beste en meest praktische project van het talen-onderwijs dat Europa dichter bij de leerlingen brengt. Intussen is MySN uitgebreid mei andere talen: Duits, Frans, Welsh, Nederlands en Frysk!

De kracht van het platform “MySN” is de bijdrage van studenten van de lerarenopleidingen als moderator: als echte e-coaches geven de studenten direct feedback op de bijdragen van de leerlingen. Daardoor blijft het tempo er voor de leerlingen in; bovendien leren de studen-ten hoe zij met “tops-en-tips” leerlingen op digitale afstand kunnen begeleiden met de inhoud van de taaltaak en vanzelfsprekend ook met het passende taalgebruik.

www.myschoolsnetwork.com

Deel het:Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden