Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

Lab: Kun je iets in zichzelf plaatsen?

Tijd: 10:00 - 16:00
Datum: 27/09/2014

Locatie: SOUTERRAIN Tussen de boeken
Programma: Labs, Language no problem, Tolkenroute
Domein:

Recursie in Talen Wereldwijd

De talige capaciteiten van de menselijke geest nemen tot in het oneindige toe, omdat die geest op zijn eigen structuren kan doorbouwen. In elke taal bestaan er specifieke mechanismen die dit mogelijk maken. In het volgende voorbeeld zien we een voorzetselvoorwerp binnen een voorzetselvoorwerp.

een krokodil op een kleedje op een rots op het strand

Niet alle kinderen beheersen dit mechanisme. We gebruiken scenario’s die kinderen helpen dergelijke zinnen uit te voeren en dit specifieke taalvermogen eigen te maken.

Inschrijven is niet nodig, het is een doorlopend evenement.

Door: Tom Roeper, Department of Linguistics, University of Massachusetts South College, Amherst USA
En: Bart Hollebrandse, Afdeling Nederlands, Universiteit Groningen

Wij zijn een internationaal samenwerkingsverband van wetenschappers die onderzoek doen naar hoe kinderen hun moedertaal verwerven. We onderzoeken een breed spectrum aan verschijnselen in talen wereldwijd. De afgelopen tien jaar hebben we ons beziggehouden met het taalverschijnsel “recursie”. Recursie is de herhaling van een zinsstructuur binnen die structuur zelf. Recursie stelt mensen in staat oneindig lange zinnen te maken met een eindig stel grammaticale regels.

http://www.let.rug.nl/hollebr/

https://www.youtube.com/watch?v=QNwudvVEAwg

 

ENGLISH:

Lab: Can you put something inside itself?

Recursion across the World’s Languages

The mind acquires infinite linguistic capacities because it can build upon itself (recursion). In each language, there are specific mechanisms that make this possible. In the following example, one prepositional phrase occurs inside another.

an alligator on a rug on a rock on the beach

Not all children domain this mechanism. We use scenarios that help a child act out such phrases and grasp this ability.

By: Tom Roeper, Department of Linguistics, University of Massachusetts South College, Amherst USA
And: Bart Hollebrandse, Dutch Department, University of Groningen

We are an international collaboration of university researchers investigating how children acquire their native language. We investigate a wide variety of phenomena across the world’s languages. For the last decade we have worked on a phenomenon called recursion. Recursion is the repetition of a structure within itself. Recursion allows people to make infinitely long language strings (phrases or sentences) with a finite set of linguistic rules.

Deel het:Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Kleurt taal je wereldbeeld?

Mensen groeien op in verschillende omgevingen, met verschillende ervaringen en verschillende talen. Betekent dat ook dat..

6 vind ik leuks, 0 reacties6 maanden geleden