Het talenfestival van Nederland en Vlaanderen!

DRONGO Festival 2013

TWEEDE EDITIE DRONGO FESTIVAL GROOT SUCCES

Een meerdimensionaal taalfestijn was het klinkende resultaat, getoonzet op 1 grondmotief: meertaligheid loont!
7700 bezoekers hebben zich op zaterdag 28 september in de Amsterdamse OBA laten inspireren door alles wat met meertaligheid samenhangt. De tweede editie van het DRONGO Festival speelde zich af in het hele gebouw van de OBA. Van het souterrain tot in het Theater van ‘t Woord op de zevende etage stonden alle programma-onderdelen en de drukbezochte informatiemarkt van vijftien stands en twintig ‘labs’ in het teken van meertaligheid. Het DRONGO Festival is een initiatief van De Taalstudio, en is bedoeld voor iedereen die in het dagelijks leven met meertaligheid te maken heeft. Te oordelen naar de positieve publieksrespons voorziet DRONGO duidelijk in een behoefte: wetenschappers, ouders en kinderen, vakidioten en geïnteresseerde leken vonden elkaar op dit nog te weinig erkende thema. Naast lezingen viel er ook genoeg te doen. Het Chinese karakterschrift, Papiamento en Sranantongo – het kon allemaal in een crashcourse worden geleerd tijdens de ‘lab’ sessies. Kansen en valkuilen bij het opvoeden van meertalige kinderen werden benoemd, terwijl ook het beleidsmatige perspectief aan de orde kwam. Een meerdimensionaal taalfestijn was het klinkende resultaat, getoonzet op 1 grondmotief: meertaligheid loont! 

In het Annie MG Schmidt theater begon de dag met de Nederlands-Franse illustratrice en Gouden Penseel-winnares Charlotte Dematons, die voor haar publiek vol smaak vertelde over opgroeien met twee talen. Even later deed schrijver Abdelkader Benali samen met de jongste bezoekers van DRONGO inventieve taalspelletjes. Het verschil tussen betekenis en gevoelswaarde werd door Benali prachtig voor de kids duidelijk gemaakt: “Het Nederlandse ‘welkom’ klinkt vanuit je buik, het Spaanse ‘bienvenido’ klinkt wel alsof je aan het dansen bent.”

Sessies

DRONGO vond plaats door het hele OBA gebouw, volgens het credo ‘denken en doen’, maar het inhoudelijke zwaartepunt lag in de sessies met experts, waarin het belang van meertaligheid gedurende de dag op verschillende manieren werd gedemonstreerd. Terugkerend thema in de discussies was de ‘framing’ van meertaligheid als problematisch.

Meertaligheid heeft juist ook een onmiskenbare economische dimensie.
Meerdere onderwijsexperts zien dit als een naargeestig bijproduct van de politieke verrechtsing in het Nederland van de laatste jaren. Hierbij staat het politieke klimaat lijnrecht tegen de feitelijke bevindingen van taalwetenschappers, want uit alle onderzoeken blijkt dat twee of drietalige kinderen een beter taalkundig vermogen ontwikkelen, naast andere cognitieve voordelen. Maar meertaligheid staat nog al te vaak in de kwade geur van probleemscholen en maatschappelijke achterstand. De huidige wetgeving op het gebied van primair onderwijs maakt het daarbij bijna onmogelijk om minderheidstalen aan te bieden, terwijl voorbeelden van ‘early bird’-programma’s (taalonderwijs voor heel jonge kinderen) heel succesvol zijn. Hier ligt een mooi gespreksonderwerp tussen de scholen en de lokale gemeentepolitiek, want de politiek zal dergelijke programma’s toch veelal moeten faciliteren. Heel raak werd de eerste sessie besloten met de vaststelling dat meertaligheid juist ook een onmiskenbare economische dimensie heeft, meertaligheid is immers een onontbeerlijke kwaliteit bij handel en wetenschap. Deze dimensie blijft nu ernstig onderbelicht – iets wat onder het huidige neoliberale klimaat verwonderlijk mag heten.

Fijnmaziger

de cerebrale capaciteit van een kind is enorm, ‘nooit zijn we zo intelligent als in onze kindertijd’.
Na het grotere politieke kader volgde een sessie ‘voorlezen in meertalige gezinnen’, waarin Abdelkader Benali en actrice Gerda Havertong met persoonlijk getinte verhalen het publiek meenamen naar de kindertijd, waarin de basis wordt gelegd voor taalgevoeligheid. Wederom demonstreerde Benali hierbij dat meertaligheid niet als probleem hoeft te worden gedefinieerd, maar juist ook tot een gevoel van eigenwaarde kan leiden. De anekdotiek van Benali en Havertong werd aangevuld met een prachtige lezing door wetenschapsjournalist Mark Mieras, die vanuit de frontlinie van de taalwetenschap goed nieuws bracht: de cerebrale capaciteit van een kind is enorm, ‘nooit zijn we zo intelligent als in onze kindertijd’. Tweetalige kids blijken een groter vermogen tot ‘ruisonderdrukking’ te hebben, en kunnen fijnmaziger luisteren. Bovendien beschikken ze over twee coderingssystemen, waarmee ze de wereld dus veel gedetailleerder kunnen benaderen. Vanuit de wetenschap klonk zo een klinkend bewijs voor de stelling dat meertaligheid loont.

Biologische voordelen

Tijdens het DRONGO Festival werd ook de site Stemmen van Afrika gelanceerd, een initiatief van Pieter Muysken (Radboud Universiteit Nijmegen) en Maarten Mous (Universiteit Leiden). Met deze site wordt de wetenschappelijk kennis van de talen van Afrika breed toegankelijk gemaakt. Hoe relevant dit streven is werd meteen duidelijk in de lezing van de jonge taalwetenschapper Mark Dingemans, die even enthousiasmerend als urgent vertelde over zijn onderzoek in Ghana.

Complexe meertaligheid, diversiteit in taal en spraak versus een eentalige, puristische ideologie.
Aansluitend op het verhaal van Mark Mieras, stelde Dingemans twee visies op meertaligheid centraal: de ‘Babelvisie’, waarin meertaligheid zoals in de Bijbelse metafoor van de toren van Babel een oervloek voor de mensheid betekent, en de biologische visie op taal, waarin taal juist evolutionaire voordelen en onvoorziene adaptieve krachten biedt. Wederom staat hierbij, volgens Dingemans, het culturele erfgoed van Afrika diametraal tegenover het koloniale erfgoed: complexe meertaligheid, diversiteit in taal en spraak versus een eentalige, puristische ideologie.

Meertaligheid heeft positieve maatschappelijke effecten
In het slotdebat kwamen de Gentse wethouder voor onderwijs Elke Decruynaere, ambassadeur internationale culturele samenwerking Renilde Steeghs en de Friese beleidsadviseur Alex Riemersma tot de concrete aanbeveling om meer data te verzamelen omtrent meertaligheid. Daarmee kan breder duidelijk worden gemaakt dat meertaligheid positieve maatschappelijke effecten heeft, zoals duidelijk bleek uit het relaas van Decruynaere, die heel enthousiasmerend vertelde over hoe het in Gent, waar nog een breder draagvlak voor meertaligheid lijkt te bestaan, werkt. Toetsing van deze positieve effecten van meertaligheid is misschien methodologisch gezien lastig, maar onontbeerlijk om het prominent op de politieke agenda te krijgen.

Het tweede DRONGO Festival werd afgesloten met een ontroerende, meertalige uitvoering van Merlijn Twaalfhovens compositie The Air We Breathe en de uitreiking van de eerste Van Dale Gouden Talenknobbel aan Victoria Koblenko, de Nederlandse actrice van Oekraïense afkomst, die memoreerde hoe zij in haar vriendenkring meertaligheid altijd als een vanzelfsprekende kwaliteit in het leven heeft ervaren.

Bekijk alle foto's op Google
Deel het:Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username

Last Facebook Posts

Labs IvdNT

Is een smombie een nieuw, hip zomerdrankje of een type jongere? Wat doet een haktivist precies? En wat is een vergistoerist?..

0 vind ik leuks, 0 reacties8 uren geleden